Om een bijdrage te leveren aan een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit biedt Rhevolec de mogelijkheid om samen met haar experts kennis en ervaringen uit te wisselen. Rhevolec kan hiervoor diverse opleidingsopties op maat aanbieden.

Overhead Line Installation Training

De opleiding ‘Overhead Line Installation Training’ geeft instructies en tips voor de installatie, inspectie en onderhoud van bovenleiding- en hoogspanningsystemen. Binnen deze montage opleiding komen alle relevante aspecten aan bod waarbij aandacht wordt gegeven aan zowel theoretische- als praktische kennis.

Een onderdeel van de training is het bijwonen van diverse mechanische, elektrische en klimatologische testen. De montage opleiding is met name geschikt voor medewerkers die nauw betrokken zijn bij de bouw en onderhoud van bovenleiding- en hoogspanningsystemen. Voor elke deelnemer die de opleiding heeft bijgewoond zal een certificaat worden verstrekt.

Deze opleiding kunnen wij op locatie bij onze partner als op locatie bij de klant aanbieden. Houd er dan wel rekening mee dat onze laboratoriumvoorzieningen niet in praktijk kunnen worden bijgewoond. In dit geval zullen wij dan zoveel mogelijk films van de betreffende testen laten zien.

Seminar Trillingsstudie

Vroeg of laat bestaat de kans dat u geconfronteerd wordt met ongewenste trillingen (bijvoorbeeld veroorzaakt door wind of ijsvorming) in uw bovenleiding of hoogspanningslijn. Rhevolec, kan u een seminar aanbieden waarin u uitgebreid geïnformeerd wordt over de oorzaak van deze trillingen en de mogelijkheden om deze trillingen te voorkomen.

Naast theoretische kennis is het tevens mogelijk om praktijksimulaties in het laboratorium bij te wonen.  Het houden van een seminar op locatie van de klant behoort tevens tot de mogelijkheden. Hierbij dient er rekening mee gehouden te worden dat er geen praktijksimulatie in ons laboratorium plaats kan vinden. In dit geval zullen wij films van de betreffende testen laten zien.

Nieuwsgierig? Neem dan contact met ons op!