Op al onze leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. B490 van toepassing. Op uw eerste verzoek zal een exemplaar van deze voorwaarden u kosteloos worden toegezonden. Rhevolec BV accepteert geen inkoop- of leveringsvoorwaarden van contractspartijen, voor zover deze in strijd zijn met haar eigen algemene leveringsvoorwaarden.

 

 

 

Kom langs voor een goed gesprek en een kop koffie.

U bent welkom op de Fornheselaan 120A in Den Dolder. U kunt natuurlijk altijd bellen of mailen.

Rhevolec BV
Fornheselaan 120A
3734 GE  Den Dolder

Neem contact op